شبکه بین المللی مترجمان روسی

مترجمان

ما مترجمان حرفه ای را در هر شهر و در هر کشوری ارائه می دهیم. از 4 ساعت.

بیشتر از 70 دلار در ساعت
ترجمه مکتوب

ترجمه کتبی متون با هر اندازه و پیچیدگی را انجام می دهیم. کنترل اصطلاحات حروفچینی زیر نسخه اصلی.

خدمات مهاجرت

مشاوره وکلای مهاجرت: اجازه اقامت، اقامت دائم، تحصیل، کار، تجارت، املاک، درمان و زایمان

ترجمه محضری

ما ترجمه را با تایید رسمی توسط دفتر اسناد رسمی انجام می دهیم. نتیجه را با پیک ارسال می کنیم.

آپوستیل

ما به چسباندن آپوستیل در خارج از کشور برای ارسال به سازمان های دولتی سایر کشورها کمک می کنیم

قانونی شدن کنسولی

ما به قانونی سازی کنسولی اسناد برای ارائه به سازمان های دولتی در خارج از کشور کمک خواهیم کرد