Mezinárodní síť ruských překladatelů

Tlumočníci

Poskytujeme profesionální tlumočníky v jakémkoli městě a v jakékoli zemi. Od 4 hodin.

Více od 70 $/hod
Písemný překlad

Provádíme písemné překlady textů libovolné velikosti a složitosti. Kontrola terminologie. Sazba pod originálem.

Migrační služby

Konzultace migračních právníků: povolení k pobytu, trvalý pobyt, vzdělávání, práce, podnikání, nemovitosti, léčba a porod

Notářsky ověřený překlad

Překlady provádíme s úředním ověřením notářem. Výsledek posíláme kurýrem.

Apostila

Pomáháme umístit apostilu v zahraničí pro předložení vládním agenturám jiných zemí

Konzulární legalizace

Pomůžeme provést konzulární legalizaci dokumentů k předložení státním úřadům v zahraničí