Международна мрежа от руски преводачи

Преводачи

Ние осигуряваме професионални преводачи във всеки град и във всяка държава. От 4 часа.

| Повече ▼ от 70 $/час
Писмен превод

Извършваме писмен превод на текстове с всякакъв обем и сложност. Терминологичен контрол. Набор под оригинала.

Миграционни услуги

Консултации на адвокати по миграция: разрешение за пребиваване, постоянно пребиваване, образование, работа, бизнес, недвижими имоти, лечение и раждане

Нотариално заверен превод

Извършваме превод с официална заверка от нотариус. Изпращаме резултата с куриер.

Апостил

Ние съдействаме за поставяне на апостил в чужбина за представяне на държавни органи на други държави

Консулска легализация

Ще съдействаме за извършване на консулска легализация на документи за подаване в държавни органи в чужбина