Internationellt nätverk av ryska översättare

Tolkar

Vi tillhandahåller professionella tolkar i vilken stad och i vilket land som helst. Från 4 timmar.

Mer från 70 $/timme
Skriftlig översättning

Vi utför skriftlig översättning av texter av alla storlekar och komplexiteter. Terminologikontroll. Sättning under originalet.

Mer
Migrationstjänster

Samråd med migrationsadvokater: uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd, utbildning, arbete, företag, fastigheter, behandling och förlossning

Mer
Attesterad översättning

Vi utför översättningen med officiell intygning av en notarie. Vi skickar resultatet med bud.

Mer
Apostille

Vi hjälper till att anbringa en apostille utomlands för inlämning till andra länders myndigheter

Mer
Konsulär legalisering

Vi hjälper till att genomföra konsulär legalisering av dokument för inlämning till statliga myndigheter utomlands

Mer