Mạng lưới phiên dịch viên tiếng Nga quốc tế

Thông dịch viên

Chúng tôi cung cấp thông dịch viên chuyên nghiệp ở bất kỳ thành phố nào và ở bất kỳ quốc gia nào. Từ 4 giờ.

Hơn từ 70$/giờ
dịch viết

Chúng tôi thực hiện dịch thuật bằng văn bản các văn bản có kích thước và độ phức tạp bất kỳ. Kiểm soát thuật ngữ Sắp chữ dưới bản gốc.

Dịch vụ di cư

Tư vấn của luật sư di trú: giấy phép cư trú, thường trú, giáo dục, công việc, kinh doanh, bất động sản, điều trị và sinh con

dịch thuật công chứng

Chúng tôi thực hiện bản dịch với chứng nhận chính thức của một công chứng viên. Chúng tôi gửi kết quả bằng chuyển phát nhanh.

Apostille

Chúng tôi giúp đóng dấu apostille ở nước ngoài để nộp cho các cơ quan chính phủ của các quốc gia khác

hợp pháp hóa lãnh sự

Chúng tôi sẽ giúp thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu để nộp cho các cơ quan chính phủ ở nước ngoài